Kierownik

dr hab. inż. Mirosław Lewandowski, prof. uczelni
tel. +48 234 7344
Gmach Elektrotechniki wej. C pok. 508

Strona domowa Zakładu Trakcji Elektrycznej

Lista aktualnych pracowników

dr hab. inż. Mirosław Lewandowski, prof. uczelni – Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Adam Szeląg, profesor

dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, profesor uczelni

dr inż. Włodzimierz Jefimowski, adiunkt

dr inż. Marcin Steczek, adiunkt

dr inż. Maciej Wieczorek, adiunkt

dr inż. Zbigniew Drążek, adiunkt dydaktyczny

mgr inż. Anatolii Nikitenko, asystent

mgr inż. Mirosław Urbański, specjalista ds. sprzętu informatycznego

Tematyka Badań

Tematyka prac naukowo- badawczych realizowanych w ZTE:

  1. funkcjonowanie systemów trakcji elektrycznej prądu stałego i przemiennego,
  2. systemy zasilania i sieci trakcyjne dla kolei klasycznych i dużych prędkości,
  3. oddziaływanie systemów trakcyjnych na infrastrukturę techniczną oraz kompatybilność elektryczną systemów,
  4. układy przetwarzania i przekształcania energii w pojazdach trakcyjnych
  5. systemy napędowe oraz systemy zasilania samochodów elektrycznych w trakcie jazdy
  6. optymalizacja i sterowanie pojazdów,
  7. jakość energii elektrycznej i zakłócenia wprowadzane do systemu elektroenergetycznego,
  8. nowe konstrukcje sieci trakcyjnych
  9. ekologiczne aspekty transportu elektrycznego.