Kierownik

dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni
+48 22 234 7563
Gmach Elektrotechniki pok. 515

Strona domowa Zakładu Techniki Świetlnej

Lista aktualnych pracowników

dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni – Kierownik zakładu

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, profesor

dr hab. inż. Marcin Wesołowski, adiunkt

dr hab. inż. Sławomir Zalewski, adiunkt

dr inż. Dariusz Czyżewski, adiunkt

dr inż. Rafał Krupiński, adiunkt

dr inż. Kamil Kubiak, adiunkt

dr inż. Krzysztof Skarżyński, adiunkt

dr inż. Sebastian Słomiński, adiunkt

dr inż. Andrzej Wiśniewski, adiunkt

mgr inż. Włodzimierz Niebuda, specjalista inżynieryjno-techniczny

Tematyka Badań

Zespół Techniki Świetlnej

W Zespole Techniki Świetlnej prowadzone są prace naukowo-badawcze w ramach następującej tematyki:

 1. Doskonalenie metod projektowania i poprawy efektywności energetycznej oświetlenia, w rożnych obszarach aplikacyjnych,
 2. rozwój algorytmów obliczeń  fotometrycznych opraw oświetleniowych,
 3. nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne opraw oświetleniowych badania fotometryczne opraw oświetleniowych,
 4. symulacje komputerowe w oświetleniu,
 5. zagadnienia komputerowego modelowania źródeł światła oraz grafiki komputerowej,
 6. wspomaganie komputerowe w projektowaniu iluminacji obiektów (wizualizacje), 
 7. źródła światła – badania fotometryczne i kolorymetryczne,
 8. tworzenie modeli luminancyjnych źródeł światła,
 9. sterowanie oświetleniem,
 10. badania weryfikacyjne efektów oświetlenia w odniesieniu do wnętrz, ulic i innych obiektów.

Zespół Elektrotermii

W Zespole Elektrotermii prowadzone są prace naukowo-badawcze w ramach następującej tematyki:

 1. techniki nagrzewania jarzeniowego,
 2. technologie cieplno-chemicznej obróbki metali w plazmie niskociśnieniowej,
 3. półprzewodnikowe źródła energii dla urządzeń elektrotermicznych (zasilacze półprzewodnikowe),
 4. badania z zakresu bezpośredniego rezystancyjnego nagrzewania metali, generacji plazmy indukcyjnej i jej wykorzystania w procesach nanoszenia cienkich warstw,
 5. objętościowe nagrzewanie indukcyjne,
 6. nagrzewanie indukcyjne w warunkach lewitacji,
 7. modelowanie i symulacja procesów elektrotermicznych,
 8. badania energochłonności elektrotermicznej obróbki cieplnej metali,
 9. optymalizacja procesów elektrotermicznych,
 10. automatyzacja procesów elektrotermicznych,
 11. elektryczne ogrzewanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, rurociągów