Strona główna

Instytut Elektroenergetyki w ramach Wydziału Elektrycznego współrealizuje proces kształcenia studentów na pięciu kierunkach...
W Instytucie prowadzone są interdyscyplinarne badania, które wykorzystują wiedzę z zakresu: elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki telekomunikacji mechaniki...
Instytut Elektroenergetyki szeroko współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, instytutami badawczymi, a także z partnerami i instytucjami z otoczenia społeczno – gospodarczego.
Instytut Elektroenergetyki w ramach Wydziału Elektrycznego współrealizuje proces kształcenia studentów na pięciu kierunkach...

Badania

W Instytucie prowadzone są interdyscyplinarne badania, które wykorzystują wiedzę z zakresu: elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki telekomunikacji mechaniki...

Współpraca

Instytut Elektroenergetyki szeroko współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, instytutami badawczymi, a także z partnerami i instytucjami z otoczenia społeczno – gospodarczego.

 

 

 

 

Międzyuczelniany Obóz Naukowy Studenckich Kół Naukowych DYCHÓW 2024, termin: 31.08-06.09.2024 r. - kliknij TUTAJ i dowiedz się więcej!

Specjalności dydaktyczne kierunku Elektrotechnika

Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) jest stale rozwijającą się dziedziną  nauki i techniki.  Zajmuje się wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej.

Absolwenci kierunku ELEKTROTECHNIKA  mogą pracować jako specjaliści w wielu branżach, jak np. w biurach projektowych, na produkcji, budownictwie, motoryzacji, transporcie,  automatyce przemysłowej, informatyce czy energetyce. Są także dobrze przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętej inżynierii elektrycznej, a obecnie należą do grona najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych specjalistów w kraju i za granicą

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku ELEKTROTECHNIKA jest etapem koniecznym do uzyskania uprawnień budowlanych i projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

 

O Instytucie

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej istnieje od 1970 r.

Jest jedną z wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Został utworzony z myślą o prowadzeniu działalności naukowej oraz realizowaniu zadań dydaktycznych w obszarze dyscypliny elektrotechnika.

Naszą misję, która wpisuje się w misję całego Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, realizujemy poprzez zapewnienie najwyższych standardów jakości kształcenia, dążenie do doskonałości w badaniach naukowych oraz współpracę naukowo – techniczną z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
politechnika

Współpraca

Instytut Elektroenergetyki szeroko współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, instytutami badawczymi, a także z partnerami i instytucjami z otoczenia społeczno – gospodarczego.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

 PGE GiEK to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw: Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Elektrownia Opole, Elektrownia Rybnik, Elektrownia Dolna Odra, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów,  Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

https://pgegiek.pl