Wdrożenia systemu zdalnego nadzoru w stacjach elektroenergetycznych wykonywane są przez zespół pracowników Instytutu Elektroenergetyki PW. Koncentrator zabezpieczeń to urządzenie pozwalające na zdalny dostęp do cyfrowych urządzeń automatyki. Zdalny dostęp realizowany jest poprzez rozmaite rodzaje łącz telekomunikacyjnych. Pierwszy inteligentny koncentrator został zainstalowany w stacji elektroenergetycznej w roku 1996, natomiast do 2017r. wykonano i uruchomiono ponad 60 urządzeń i systemów tego typu.

Miejsca instalacji koncentratorów zabezpieczeń w KSE

Powodem podjęcia prac nad koncentratorem było wprowadzenie do eksploatacji w stacjach elektroenergetycznych cyfrowych urządzeń automatyki wyposażonych w porty komunikacyjne. Pozwalało to na wykonywanie zmian nastaw zabezpieczeń poprzez łącza telekomunikacyjne, ale jednocześnie powodowało konieczność instalowania wielu aplikacji używających rozmaitych protokołów na wielu lokalnych komputerach. W momencie opracowania koncepcja inteligentnego koncentratora była czymś całkowicie nowym ponieważ pozwalała na wykonanie zmiany nastawień wielu urządzeń rozmaitych producentów o różnych protokołach, pomimo wykorzystywania do przesyłania danych na duże odległości zakłóconych łącz telefonicznych. W kolejnych latach dokonywano istotnych ulepszeń systemu w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, korzystając z doświadczeń eksploatacyjnych zebranych zwłaszcza przez dr. inż. Marcina Januszewskiego.

Cztery generacje koncentratora zabezpieczeń

W roku 2018 została opracowana przez zespół w składzie mgr inż. Karol Kurek, dr inż. Marcin Januszewski, dr inż. Ryszard Kowalik, nowa wersja koncentratora wyposażona w funkcje cyberbezpieczeństwa. Nowa wersja łącza inżynierskiego nazwana Koncentrator IEn 2.0, pozwala na zdalną pracę z wykorzystaniem jedynie przeglądarki internetowej przez szyfrowany protokół https. Uzyskała ona akceptację do instalacji w stacjach elektroenergetycznych WN i NN zarządzanych przez PSE S.A oraz stacjach WN/Sn zarządzanych przez Innogy STOEN Operator.

Widok stacji dostępny przez przeglądarkę internetową, wersja Koncentrator IEn 2.0 KS2018