Kierownik

dr hab. inż. Ryszard Kowalik, prof. uczelni
tel. +48 234 5608
Gmach Mechaniki pok. 213

Lista aktualnych pracowników

dr hab. inż. Ryszard Kowalik, profesor uczelni – Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Jan Machowski, profesor

prof. dr hab. inż. Désiré Rasolomampionona, profesor

dr hab. inż. Łukasz Nogal, profesor uczelni

dr hab. inż. Ryszard Kowalik, profesor uczelni

dr hab. inż. Marcin Szewczyk, profesor uczelni

dr inż. Marcin Januszewski, adiunkt

dr inż. Tadeusz Daszczyński, adiunkt

dr inż. Łukasz Kolimas, adiunkt

dr hab. inż. Adam Smolarczyk, adiunkt

dr inż. Karol Kurek, asystent

mgr inż. Radosław Szreder, asystent

mgr inż. Szymon Stoczko, asystent

Zespół Aparatów Elektrycznych

W Zespole Aparatów Elektrycznych prowadzone są prace naukowo-badawcze oraz wdrożeniowe dotyczące następującej tematyki:

 badania konstruktorskie oraz diagnostyczne urządzeń rozdzielczych wysokich napięć (WN);

 1. konstrukcję układów napędowych i stykowych komór próżniowych;
 2. badania stanu próżni i diagnostykę komór próżniowych w układach modelowych i w komercyjnie dostępnych komorach próżniowych;
 3. przeprowadzanie prób typu urządzeń rozdzielczych wysokich napięć (WN) zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedmiotowych normach;
 4. przeprowadzanie specjalistycznych pomiarów prądu zwarcia, napięcia powrotnego, prądu połukowego i napięcia łuku w pełnym procesie łączeniowym;
 5. interpretację zjawisk fizycznych leżących u podstaw rejestrowanych przebiegów łączeniowych i charakterystyk mechanizmów układów napędowych łączników;
 6. przeprowadzanie pomiarów charakterystyk wytrzymałości napięciowej przerwy międzystykowej komór próżniowych;
 7. badania procesów kondycjonowania i wpływu zabrudzeń na właściwości dielektryczne i łączeniowe komór próżniowych;
 8. badania procesów degradacyjnych w komorach próżniowych;
 9. badania procesów inicjowania wyładowań w plamkach katodowych w komorach próżniowych.

 Zespół Automatyki Elektroenergetycznej  

W Zespole Automatyki Elektroenergetycznej  prowadzone są prace naukowo-badawcze oraz wdrożeniowe dotyczące następującej tematyki:

 1. elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, regulacyjnej i sterowniczej,
 2. zastosowania teletechniki w elektroenergetyce,
 3. zastosowania urządzeń mikroprocesorowych i systemów komputerowych w elektroenergetyce,
 4. rejestracji i lokalizacji zakłóceń w systemach elektroenergetycznych,
 5. obliczania nastawień zabezpieczeń elementów sieci i zespołów wytwórczych,
 6. badania zabezpieczeń (w laboratorium i na obiektach),
 7. analizy zakłóceń w systemach elektroenergetycznych,
 8. stabilności systemu elektroenergetycznego i metod poprawy stabilności,
 9. algorytmów pomiarowych i rozległych systemów pomiarowych WAMS,
 10. jakości energii elektrycznej.