Kierownik

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof. uczelni
+48 22 234 7314
Gmach Główny pok. 240

Lista aktualnych pracowników

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof. uczelni – Kierownik zakładu

prof. dr hab. inż. Mirosław Parol, profesor

dr hab. inż. Dariusz Baczyński, profesor uczelni

dr hab. inż. Sylwester Robak, profesor uczelni

dr inż. Łukasz Rokicki, adiunkt

dr inż. Piotr Helt, adiunkt dydaktyczny

dr inż. Konrad Gryszpanowicz, wykładowca

dr inż. Tomasz Koźbiał, wykładowca

mgr inż. Michał Połecki, wykładowca

dr inż. Piotr Kapler, asystent

mgr inż. Marcin Kopyt, asystent

mgr inż. Michał Piekarz, asystent

mgr inż. Mateusz Polewaczyk, asystent

mgr inż. Tomasz Wójtowicz, specjalista inż.-tech.

Tematyka Badań

W Zakładzie prowadzone są prace naukowo-badawcze oraz wdrożeniowe dotyczące następującej tematyki:

 1. Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i dystrybucyjne – praca, planowanie i rozwój.
 2. Obliczenia w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych – stany ustalone, stany przejściowe, stabilność, zwarcia, optymalizacja.
 3. Mikrosieci, inteligentne sieci elektroenergetyczne – praca, planowanie, optymalizacja.
 4. Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce.
 5. Prognozowanie w elektroenergetyce.
 6. Sterowanie systemem elektroenergetycznym.
 7. Modele matematyczne systemu elektroenergetycznego oraz jego elementów składowych.
 8. Systemy informatyczne w elektroenergetyce.
 9. Instalacje elektryczne, w tym instalacje i systemy w inteligentnych budynkach.
 10. Niezawodność sieci i systemów elektroenergetycznych.
 11. Urządzenia FACTS.
 12. Rynki energii, zagadnienia ekonomiczne w elektroenergetyce.