Zakład Trakcji i Gospodarki Elektroenergetycznej

Zakład

Trakcji i Gospodarki Elektroenergetycznej

Prowadzimy badania
w następujących obszarach:

 • systemy trakcji elektrycznej prądu stałego i przemiennego
 • systemy zasilania i sieci trakcyjne dla kolei dużych prędkości
 • kompatybilność elektryczna systemów trakcji elektrycznej
 • przetwarzanie i przekształcanie energii w pojazdach trakcyjnych
 • elektryczne i elektrochemiczne parametry magazynów energii
 • jakość energii elektrycznej i zakłóceń wprowadzanych do systemu elektroenergetycznego
 • ekologiczne aspekty transportu elektrycznego
 • oddziaływanie systemów trakcyjnych na infrastrukturę techniczną
 • praca elektrowni w systemie (SEE) i na rynku energii
 • integracja źródeł oraz magazynów energii z SEE
 • rynek, ekonomika i gospodarka elektroenergetyczna
 • niezawodność i bezpieczeństwo elektroenergetyczne
 • jakość zasilania i jakość energii elektrycznej
 • infrastruktura elektroenergetyczna na potrzeby elektromobilności i magazyny energii elektrycznej
 • mikrosieci prądu stałego, hybrydowe układy wytwórcze, elektrownie wirtualne i klastry energii
 • zasilanie układów potrzeb własnych obiektów elektroenergetycznych oraz systemy sterowania, nadzoru i wizualizacji w obiektach
Więcej

Do Zakładu należą następujące laboratoria:

 • Laboratorium Elektrowni
 • Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej
 • Laboratorium Rozproszonych Źródeł Energii, Integracji i Magazynowania Energii
 • Laboratorium Trakcji Elektrycznej
 • Laboratorium Elektroenergetyki systemów Transportu
 • Laboratorium Układów Przetwarzania i Przekształcania Energii
 • Laboratorium Bezpieczeństwa Eksploatacji Systemów Zelektryfikowanego Transportu
 • Laboratorium Oddziaływania Prądu na Środowisko
 • Laboratorium Automatyki Systemów Transportowych
Więcej

Co znajdziesz w dziale Instytut: