Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej

Zakład

Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej

Prowadzimy badania
w następujących obszarach:

 • badanie stanu próżni i diagnostyka komór próżniowych
 • badania laboratoryjne i obiektowe urządzeń automatyki elektroenergetycznej
 • badania urządzeń rozdzielczych
 • symulacyjne badania systemów elektroenergetycznych
 • badania procesów łączeniowych i układów napędowych
 • opracowywanie oraz testowanie algorytmów pomiarowych i decyzyjnych wykorzystywanych w automatyce elektroenergetycznej
 • zastosowanie teletechniki w systemach zdalnego nadzoru
 • rejestracja i lokalizacja zakłóceń
 • algorytmy pomiarowe, nowe rozwiązania wymiany danych między urządzeniami, rozległe systemy pomiarowo- sterujące WAMPACS
Więcej

Do Zakładu należą następujące laboratoria:

 • Laboratorium Teletechniki
 • Laboratorium Automatyki Elektroenergetycznej
 • Laboratorium Zastosowania IEC61850 w Automatyce Elektroenergetycznej
 • Laboratorium Komputerowe i Technologii BIM w Elektroenergetyce
 • Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych
 • Laboratorium Bezpieczeństwa Cybernetycznego Systemów Elektroenergetycznych
 • Laboratorium Projektowe Cyfrowych Obwodów Wtórnych Stacji Elektroenergetycznych
Więcej

Co znajdziesz w dziale Instytut: