Ładowanie strony
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Od listopada 2019 r. do września 2020 r. w Instytucie Elektroenergetyki trwały prace badawczo-rozwojowe dotyczące budowy generatora wiatrowego dla firmy OPENPOWER Sp. z o.o..
W pracach, którymi kierował dr inż. Tadeusz Daszczyński, uczestniczyli także dr inż. Jan Szczypior oraz mgr inż. Rafał Jakubowski.
Prace badawczo-rozwojowe obejmowały:
a) Wykonanie analizy kilku wariantów konstrukcji stojana, uzasadnienie wyboru jednego wariantu konstrukcji stojana;
b) Wykonanie analizy kilku wariantów konstrukcji wirnika z magnesami zagnieżdżonymi i powierzchniowymi, uzasadnienie wyboru jednego wariantu konstrukcji wirnika;
c) Wykonanie obliczeń projektowych na podstawie modelu obwodowego kilku wariantów maszyny o rożnej liczbie par biegunów rożnej liczbie żłobków i kilku wartościach sprawności – wybór liczby żłobków stojana, liczby biegunów i wartości sprawności;
d) Wykonanie serii obliczeń projektowych na podstawie modelu polowego maszyny – ustalenie kształtu zębów stojana i kształtu magnesów wirnika;
e) Ostateczne zaprojektowanie uzwojenia stojana ustalenie liczby zwojów liczby przewodów równoległych i średnicy znormalizowanej przewodu;
f) Opracowanie dokumentacji technicznej poszczególnych detali prądnicy i oprzyrządowania pomocniczego;
g) Opracowanie dokumentacji technologicznej – szczegółowy opis sposobu wykonania poszczególnych części: rdzenia stojana, rdzenia wirnika, zamocowania magnesów w wirniku elementów i kompletnego uzwojenia stojana;
h) Uzgodnienie szczegółów wykonania poszczególnych części z wykonawcą, nadzór nad wykonaniem elementów i kompletnego prototypu maszyny;
i) Wykonanie badań prototypu, konfrontacja zakładanych i pomierzonych wartości parametrów eksploatacyjnych.
Efektem prac jest prototyp generatora oparty na maszynie elektrycznej trójfazowej, synchronicznej o wzbudzaniu magnetoelektrycznym o parametrach eksploatacyjnych: moc – 2 kW, prędkość obrotowa – 375 obr/min, napięcie przewodowe skuteczne 60 V.

Autor: Katarzyna Klang

Wspomnienia pracowników

W zakładce żyją w naszej pamięci dostępne są informacje o zmarłych pracownikach Instytutu Elektroenergetyki.

Koronawirus SARS-CoV-2

W Instytucie Elektroenergetyki wdrożono dodatkowe środki ochrony pracowników i studentów, można zapoznać się z nimi na powiązanej stronie.

Jubileusz 50-leciaW roku 2020 obchodzimy 50-lecie powołania Instytutu Elektroenergetyki na Politechnice Warszawskiej. Więcej informacji o obchodach jubileuszowych w zakładce Jubileusz 50-lecia.
Strona Konferencji BKE 2020
Album Jubileuszowy

Jak do nas dotrzeć?

Instytut Elektroenergetyki PW
Ul. Koszykowa 75, Gmach Mechaniki
00-662 Warszawa
Telefon: +48 22 234 72 55
Email: sekretariat@ien.pw.edu.pl
Mapa kampusu głównego PW