Ładowanie strony
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej podpisał umowy ramowe z firmami: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz PSE Innowacje sp. z o.o.

Podpisanie umów nastąpiło odpowiednio w kwietniu oraz lipcu 2020 roku.

W przypadku umowy ramowej z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przedmiot umowy dotyczy realizacji przez Instytut Elektroenergetyki; zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami partnera przemysłowego; usług, prac i ekspertyz z zakresu:

  • praca systemu elektroenergetycznego;
  • rynek energii elektrycznej oraz regulacje krajowe i zagraniczne;
  • prace pomiarowe oraz jakość energii elektrycznej (JEE);
  • standardy techniczne i parametry urządzeń.

W przypadku umowy ramowej z firmą PSE Innowacje sp. z o.o., która świadczy usługi doradcze z zakresu analiz, badań, nowych technologii, rozwiązań rynkowych i informatycznych w sektorze elektroenergetycznym, wspierając w tych obszarach operatora sieci przesyłowej – PSE S.A.; Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej zobowiązał się do świadczenia usług na rzecz PSE Innowacje sp. z o.o., które mogą stanowić:

  • prace analityczne i wdrożeniowe;
  • studia koncepcyjne, koncepcje, założenia projektowe;
  • prace programistyczne i konfiguracyjne;
  • opinie, ekspertyzy, konsultacje;
  • szkolenia;
  • inne IT.

Autor: admin

Wspomnienia pracowników

W zakładce żyją w naszej pamięci dostępne są informacje o zmarłych pracownikach Instytutu Elektroenergetyki.

Koronawirus SARS-CoV-2

W Instytucie Elektroenergetyki wdrożono dodatkowe środki ochrony pracowników i studentów, można zapoznać się z nimi na powiązanej stronie.

Jubileusz 50-leciaW roku 2020 obchodzimy 50-lecie powołania Instytutu Elektroenergetyki na Politechnice Warszawskiej. Więcej informacji o obchodach jubileuszowych w zakładce Jubileusz 50-lecia.
Strona Konferencji BKE 2020
Album Jubileuszowy

Jak do nas dotrzeć?

Instytut Elektroenergetyki PW
Ul. Koszykowa 75, Gmach Mechaniki
00-662 Warszawa
Telefon: +48 22 234 72 55
Email: sekretariat@ien.pw.edu.pl
Mapa kampusu głównego PW