Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej prowadzi badania w obszarach takich jak:
– praca elektrowni w systemie (SEE) i na rynku energii
– integracja źródeł oraz magazynów energii z SEE
– rynek, ekonomika i gospodarka elektroenergetyczna
– niezawodność i bezpieczeństwo elektroenergetyczne
– jakość zasilania i jakość energii elektrycznej
– infrastruktura elektroenergetyczna na potrzeby elektromobilności i magazyny energii elektrycznej
– mikrosieci prądu stałego, hybrydowe układy wytwórcze, elektrownie wirtualne i klastry energii
– zasilanie układów potrzeb własnych obiektów elektroenergetycznych oraz systemy sterowania, nadzoru i wizualizacji w obiektach

Laboratoria:
– Laboratorium Elektrowni
– Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej
– Laboratorium Rozproszonych Źródeł Energii, Integracji i Magazynowania Energii