Kierownik

prof. dr hab. inż. Józef Paska
+48 22 234 5864
Gmach Elektrotechniki wej. C pok. 209

Lista aktualnych pracowników

prof. dr hab. inż. Józef Paska, Kierownik zakładu

dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni

dr inż. Karol Pawlak, adiunkt

dr inż. Mariusz Kłos, adiunkt

mgr inż. Łukasz Michalski, starszy wykładowca

mgr inż. Magdalena Bartecka, asystent

mgr inż. Paweł Terlikowski, asystent

mgr inż. Krzysztof Zagrajek, asystent

mgr inż. Piotr Marchel, asystent dydaktyczny

Tematyka Badań

W Zakładzie prowadzone są prace naukowo-badawcze oraz wdrożeniowe dotyczące następującej tematyki:

 1. praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym,
 2. integracja źródeł odnawialnych i rozproszonych z SEE,
 3. rynek i ekonomika w sektorze elektroenergetycznym oraz gospodarka elektroenergetyczna,
 4. niezawodność systemów elektroenergetycznych i bezpieczeństwo elektroenergetyczne,
 5. jakość zasilania i jakość energii elektrycznej,
 6. technologie wytwarzania energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem zasobów odnawialnych 
  i wytwarzania rozproszonego,
 7. magazynowanie energii elektrycznej,
 8. instalacje oraz układy elektroenergetyczne z OZE,
 9. zasilanie układów potrzeb własnych obiektów elektroenergetycznych,
 10. systemy sterowania, nadzoru i wizualizacji w obiektach elektroenergetycznych.