POŻEGNANIE
dr. inż. Krzysztofa Księżyka

Ś.p. Krzysztof Księżyk urodził się w 1974 roku. W 1994 roku ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne nr 1 w Warszawie o specjalności „Budowa i eksploatacja osprzętu lotniczego i urządzeń pokładowych”. Następnie w roku 1999 ukończył z wynikiem celującym studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (kierunek Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka). W latach 1999-2001 był uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej – kierunek Elektrotechnika. Od 2001 do 2010 roku pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Po zakończeniu pracy na uczelni dalszą działalność zawodową kontynuował w firmie Plans, współpracował także z firmą Mikronika.

W listopadzie 2010 roku Krzysztof Księżyk obronił, przygotowaną pod moją opieką naukową, rozprawę doktorską pt. „Praca mikrosieci w systemie elektroenergetycznym”. Była to wówczas jedna z pierwszych w kraju rozpraw na temat mikrosieci niskiego napięcia prądu przemiennego.

Podczas swojej pracy na uczelni interesował się różnymi zagadnieniami naukowymi, w szczególności dotyczącymi systemów elektroenergetycznych (sieci WN oraz NN) oraz mikrosieci. W trakcie studiów doktoranckich, a następnie jako nauczyciel akademicki prowadził różne zajęcia o charakterze projektowym i laboratoryjnym. Cechowało go staranne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i umiejętność dobrej współpracy ze studentami.

Dr inż. Krzysztof Księżyk był autorem bądź współautorem publikacji, brał także udział w realizacji projektów oraz prac badawczych. Mimo tego że ostatnio pracował poza uczelnią, to ciągle interesował się sprawami nauki. Należy wspomnieć, że ostatni artykuł na temat optymalnego zarządzania mocą i energią w mikrosieciach niskiego napięcia, którego współautorem był Krzysztof Księżyk, został opublikowany w renomowanym czasopiśmie międzynarodowym w 2020 roku. Krzysztof służył nam także w ostatnich latach pomocą przy przygotowywaniu oprogramowania do celów dydaktycznych.

Był bardzo zdolnym naukowcem, nauczycielem i informatykiem. Jednocześnie zawsze cichy, spokojny, uśmiechnięty, pogodny i gotowy do pomocy innym. Po prostu był dobrym człowiekiem. Taki pozostanie w naszej pamięci.

Żegnaj Drogi Przyjacielu! Odszedłeś zdecydowanie przedwcześnie. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Odpoczywaj w pokoju.
Prof. Mirosław Parol

Dr inż. Krzysztof Księżyk został pochowany w dniu 13.11.2020 roku na cmentarzu parafialnym w Helenowie koło Radzymina.