W roku 2020 obchodzić będziemy 50-lecie powołania Instytutów działających na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jubileusz Instytutu Elektroenergetyki jest wspaniałą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz określenia dalszych priorytetowych działań pozwalających na rozwój Instytutu w obszarze nauki.

Jednym z wydarzeń organizowanych z okazji 50 -lecia działalności Instytutów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej jest Konferencja Naukowo – Techniczną „Badania i Kształcenie w Elektrotechnice”, współorganizowana z pozostałymi dwoma Instytutami działającymi na Wydziale Elektrycznym. Na jej bazie pragniemy stworzyć nową platformę ułatwiającą współpracę pomiędzy środowiskami akademickimi, naukowymi oraz podmiotami przemysłowymi. Podczas konferencji sesje naukowe będą odbywały się równocześnie z wystąpieniami uznanych ekspertów prezentujących aktualne zapotrzebowanie w zakresie rozwoju prac naukowo – badawczych oraz możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W pierwszej części (17.06) odbywającej się w Politechnice Warszawskiej planowane są wystąpienia i prezentacje związane z podsumowaniem oraz aktualną i przyszłą działalnością Instytutów. Tego samego dnia, w Łochowie odbędzie się Uroczysta Gala 50-lecia. W drugiej części Konferencji (18.06) planowana jest organizacja sesji naukowych, w ramach których prezentowane będą wystąpienia przedstawicieli przemysłu, ekspertów zajmujących się upowszechnianiem działalności naukowej oraz naukowców.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na witrynie internetowej www.ien.pw.edu.pl/bke2020.

Z okazji 50 lecia Instytutu przygotowano okolicznościowy album pt. ”50 lat Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej – od historii ku przyszłości”.