Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni
tel. 234 7255 Gmach Mechaniki pok. 4

Zastępca dyrektora ds. nauki

dr hab. inż. Marcin Wesołowski
tel. 234 7566 Gmach Elektryczny pok. 422
tel. 234 7255 Gmach Mechaniki pok. 5

Zastępca dyrektora ds. studiów

dr hab. inż. Adam Smolarczyk
tel. 234 5795 Gmach Mechaniki pok. 9c
tel. 234 7255 Gmach Mechaniki pok. 5

Sekretariat

Katarzyna Klang-Włodarczyk
tel. 234 7255 Gmach Mechaniki pok. 5

Pełnomocnik Kwestora

mgr inż. Iwona Rychałkiewicz
tel. 234 5865 Gmach Mechaniki pok. 5A

Specjalista ds. ekonomicznych

Edyta Karzewska
tel. 234 7368 Gmach Mechaniki pok. 5A