Instytut Elektroenergetyki podpisał umowy ramowe z firmami z Grupy Kapitałowej PSE

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej podpisał umowy ramowe z firmami: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz PSE…