Badania innowacyjnej rozdzielnicy w Instytucie Elektroenergetyki

Na początku lipca 2020 r. zakończyły się kolejne trzy etapy badań innowacyjnej rozdzielnicy niskiego napięcia…