Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne termin konferencji zostaje przesunięty. Więcej informacji w powiązanym komunikacie

W roku 2020 obchodzimy 50-lecie powołania Instytutów działających na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej – Instytutu Elektroenergetyki, Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych oraz Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. Jubileusz ten jest wspaniałą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz określenia dalszych priorytetowych działań pozwalających na rozwój Instytutów i Wydziału w obszarze nauki i dydaktyki. 
Poprzez Konferencję Naukowo – Techniczną „Badania i Kształcenie w Elektrotechnice” pragniemy stworzyć nową platformę ułatwiającą współpracę pomiędzy środowiskami akademickimi, naukowymi oraz podmiotami przemysłowymi. Dlatego też proponujemy formę konferencji, podczas której sesje naukowe będą odbywały się równocześnie z wystąpieniami uznanych ekspertów prezentujących aktualne zapotrzebowanie w zakresie rozwoju prac naukowo – badawczych oraz możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Pragniemy, aby nasza oferta była dla Państwa maksymalnie atrakcyjna. Dlatego też zaprezentowane referaty naukowe, po pozytywnych recenzjach, zostaną opublikowane w znaczących czasopismach:

  • International Journal of Electronics and Telecommunications;
  • Opto-Electronics Review;
  • Archives of Electrical Engineering;
  • Przegląd Elektrotechniczny.

Prosimy o przygotowanie referatów w języku angielskim, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na pod stronie dla autorów.

/-/ Komitet Organizacyjny BKE’2020

Organizatorzy