Informacje wstępne nt. Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
-->

Instytut Elektroenergetyki PW

Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej

Gmach Mechaniki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22 234 76 11; 22 234 50 74
fax. 22 234 56 17

Kilka widoków sal dydaktycznych
Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej

(Każdy widok można powiększyć przez naciśnięcie lewego klawisza myszki)
Widok o

Automatyka Elektroenergetyczna (AE) obejmuje te zagadnienia nauki i techniki, które dotyczą samoczynnego sterowania procesami wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej. W szczególności AE obejmuje sterowanie aparaturą łączeniową, zabezpieczenie elementów systemu elektroenergetycznego oraz wizualizację i rejestrację stanów ich pracy, regulację napięcia i częstotliwości oraz przepływów mocy w systemie elektroenergetycznym.

Aktualnie tradycyjne urządzenia i obwody automatyki elektroenergetycznej są zastępowane urządzeniami mikroprocesorowymi i systemami komputerowymi łączonymi w poszczególnych obiektach elektroenergetycznych w lokalne sieci komputerowe LAN realizujące zintegrowane funkcje sterowania, zabezpieczeń i monitoringu. Systemy te poprzez sieć WAN mają w przyszłości współpracować z nadrzędnymi systemami sterowania pracą systemu elektroenergetycznego.

Zmiany zachodzące w AE w kierunku komputeryzacji powodują, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin elektroenergetyki. Zajęcia dydaktyczne prowadzone aktualnie na ścieżce dyplomowania AE są ukierunkowane na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej absolwentom aktywnie włączyć się w realizację tych zmian. Ci z absolwentów, którzy nie podejmą pracy w elektroenergetyce zawodowej będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w innych zawodach wymagających wiedzy i umiejętności w zakresie urządzeń mikroprocesorowych, komputerowych systemów sterowania i monitoringu oraz teletechniki.